EU, Politik & Ledarskap
Sida: 50
25jun2020
Li Sam - lisam.mailbox@li-sam.se
och   på   så   sätt   styra   politiken   att   anpassas   till deras   vardag.   Det   finns   också   kriminella   och olika   andra   religiösa   krafter   som   söker   sig   till makten,   vilket   vi   med   vår   undfallenhet   gjort möjligt,   öppnat   upp   och   berett   plats   för.   vad gör vi nu, när svensk politik havererat? ”Jo, vi måste skapa vår politik själva” , vilket jag återkommer till i höst.
Som   sagt,   …   det   känns   svårt   att   engagera   sig när   politiken   man   vill   rösta   på   inte   finns.   Det känns   som   att   vi   inte   har   tid,   som   att   det   inte har någon betydelse vad jag gör eller värt det. Det   intressanta   är,   att   om   vi   inte   tar   oss   tid   kommer   andra   intressen   att   ta   över   politiken. Exempelvis   nyanlända   utan   jobb,   eller   andra arbetslösa   (eventuellt   också   outbildade),   har all   tid   i   världen   att   manifestera   sitt   missnöje
Hur engagera sig politiskt när politiken inte finns?
49 49 000 000 Start Start 000 Start